Egzaminy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Sesja styczeń-luty 2018
Termin składania deklaracji na sesję styczeń –luty 2018r. – do 9 września 2017r.

Część pisemna 11 stycznia 2018 r.
Część praktyczna Model „d” 10 stycznia 2018 r.
Część praktyczna Modele: „w”, „wk” i „dk” od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
styczeń –luty 2018r. – 23 marca 2018r.
Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń –luty 2018- 23 marca 2018r.

Sesja czerwiec–lipiec 2018
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec –lipiec 2018r. – do 18 lutego 2018r.

Część pisemna 19 czerwca 2018 r.
Część praktyczna Model „d” 26 czerwca 2018 r.
Część praktyczna Modele: „w”, „wk” i „dk” od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
czerwiec- lipiec 2018r. – 31 sierpnia 2018r.
Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec- lipiec 2018r. – 31 sierpnia 2018r.

 

Druk deklaracji oraz wzór wypełnienia do pobrania poniżej:

Druk deklaracji

Wzór wypełnienia deklaracji

Harmonogram Egzaminów
Część Pisemna dla Technikum, Szkoły Branżowej i KKZ

Lp. Kwalifikacja Data egzaminu Godzina egzaminu Numer sali
1 E.7 
M.19
2018-01-11 10:00 Gimnastyczna
2 E.8
M.44
2018-01-11 12:00 Gimnastyczna
3 E.24 2018-01-11 14:00 Gimnastyczna

 

Szczegółowy harmonogram części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018r. dostępny jest w sekretariacie szkoły, w gablocie na I piętrze w budynku szkoły oraz w gablocie w warsztatach szkolnych.

 

Kominukat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 roku

 

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon   tel.: (89) 533 52 55

fax   fax.: (89) 533 52 55

mail   szkola@zsmeolsztyn.pl

adres   Al. M. J. Piłsudskiego 61


 Warsztaty szkolne:

telefon   tel.: (89) 533 52 43

fax   fax.: (89) 533 52 43

mail   warsztaty@zsmeolsztyn.pl

Nasi Partnerzy

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider