Jesteś tutaj: Strona główna » Pracownicy » Doradca Zawodowy

Doradca Zawodowy

Sylwia Narbut

Sala 213

Godziny pracy

poniedziałek 10:00-13:00

wtorek 9:00-12:30

środa 11:00-13:00

czwartek 10:30-13:00

 

Doradca zawodowy realizuje następujące zadania:

  • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzi  i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia,
  • wskazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowe źródła informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczące rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanymi społecznie oraz programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  • prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • koordynuje działalność informacyjno–doradczą prowadzoną przez szkołę,
  • wspiera w działania doradcze rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
  • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
  • współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon   tel.: (89) 534 71 53 w 23

fax   fax.:

mail   szkola@zsmeolsztyn.pl

adres   ul. Jagiellońska 59


 Warsztaty szkolne:

telefon   tel.:

fax   fax.:

mail   warsztaty@zsmeolsztyn.pl

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider