Jesteś tutaj: Strona główna » Pracownicy » Doradca Zawodowy

Doradca Zawodowy

Sylwia Narbut

pokój doradcy I piętro

Godziny pracy

poniedziałek 10:00-14:00

wtorek 10:00-14:00

środa 11:30-13:30

czwartek 10:30-13:30

 

Doradca zawodowy realizuje następujące zadania:

  • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzi  i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia,
  • wskazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowe źródła informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczące rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanymi społecznie oraz programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  • prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • koordynuje działalność informacyjno–doradczą prowadzoną przez szkołę,
  • wspiera w działania doradcze rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
  • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
  • współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon   tel.: (89) 533 52 55

fax   fax.: (89) 533 52 55

mail   szkola@zsmeolsztyn.pl

adres   Al. M. J. Piłsudskiego 61


 Warsztaty szkolne:

telefon   tel.: (89) 533 52 43

fax   fax.: (89) 533 52 43

mail   warsztaty@zsmeolsztyn.pl

Nasi Partnerzy

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider